Yleisiä ohjeita


Alta löydät Jalitsun yleiset ohjeet ja järjestyssäännöt. Tutustuthan myös hallin turvallisuusohjeisiin tästä linkistä.


Jalitsua koskevia yleisohjeita


1. Pukukopit

Pukukoppeja on varattu 2 kappaletta harjoitustuntia kohden. Pukukoppien avaimet noudetaan ja palautetaan hallin sisällä olevaan telineeseen. Pukukopin saa käyttöön 30 minuuttia ennen harjoitusajankohdan alkua ja avain tulee olla palautettuna telineeseen puoli tuntia harjoitustunnin päättymisen jälkeen. Jos joukkueita on tunnin aikana paikalla enemmän kuin 2 tulee pukukopit jakaa joukkueiden kesken.


2. Alkulämmittely hallissa

Seurojen kannalta on tärkeää, että tunnin vuoro voidaan käyttää täysimääräisesti jalkapallon kehittämiseen. Tästä syystä jokaisen vuoronhaltijan tulisi mahdollistaa, mikäli meneillään olevat harjoitukset sen mahdollistavat, tila seuraavalle/edelliselle joukkueelle veryttelyä varten. Normaalisti tämä tila on kentän keskellä, mutta jos tämä ei ole mahdollista paikka voi olla muuallakin hallissa. Veryttely voi alkaa aikaisintaan 20 minuuttia ennen oman vuoron alkua ja saa jatkua enintään 20 minuuttia vuoron päättymisen jälkeen. Halli sulkeutuu kello 22, jolloin hallista joudutaan poistumaan.


3. Alkulämmöille tulevien joukkueiden velvollisuus

On hyvien tapojen mukaista kysyä harjoitusvuorolla olevilta sopiva paikka Veryttelylle. Veryttelyllä olevien joukkueiden on varmistettava, että toiminta ei häiritse harjoitusvuoroa. Esim. pallot pysyvät poissa vuorolaisten harjoituksista jne.


4. Maalit

Maaleja ei saa sijoittaa seuraaviin kohteisiin:


  • pressujen liepeiden päälle, jotta ne eivät repeydy
  • hätäuloskäytävän ovien eteen, jotta hätäpoistuminen hallista on mahdollista
  • hallin keskelle korkeusluotaimen alle, jotta säästytään turhilta hälytyksiltä.


5. Eteläpäädyn huoltotunneli

Huoltotunnelin tai ilmanpuhaltimen päälle ei saa kiivetä pressun liepeiden kautta. Jos kiipeäminen on ainoa tapa päästä hakemaan pallo, jätetään pallo hakematta. Pallon saa kyllä takaisin seuraavina päivänä.


6.Golf-kärry

Golf-kärryyn ei missään tapauksessa saa koskea. Harjoittelevien joukkueiden tulee valvoa, ettei golf-kärryssä tai golf-kärryn karsinassa ole henkilöitä ja poistaa siellä oleskelevat henkilöt hallista.


7. Hallin siisteys

Siisteys on kaikkien vastuulla. Sukkateipit ja muut roskat tulee laitta kentän reunalla oleviin
roskiksiin.


8. Kassit, takit, ulkokengät, juomapullot jne

Mukana tulevat tavarat tulee sijoitta hallin reunoille siististi vähintään 5 metrin etäisyydelle
ulko-ovesta. Tavaroita ei saa sijoitta lämmittelyalueelle, sisääntuloväylille eikä poistumisteiden eteen.


9. Hallin aukaisu

Halli aukaistaan vasta kun paikalla on aloittavaan vuoroon kuuluva Valmentaja, Joukkueenjohtaja tai Huoltaja, joka on täysi ikäinen, sekä siis vastuussa ohjeiden noudattamisesta siitä hetkestä eteenpäin vuoron loppumiseen asti.


10. Vuoron loppuessa

Vuoron vastuullinen Valmentaja, Joukkueenjohtaja tai Huoltaja on viimeinen henkilö, joka poistuu hallista siinä vaiheessa kun oman vuoron jälkeen ei ole uusia vuoroja tai alkavalle vuorolle ei tule mitään joukkuetta treenaamaan. Tämä vastuullinen henkilö myös sulkee hallin oven ja ilmoittaa tilanteesta kenttähenkilökunnalle.


11. Pelastusohjeet

Kaikkien vuoroja vetävien (valmentajat, huoltajat, Jojot) tulee tuntea hallin pelastusohjeet. Ohjeet ovat nähtävissä hallin ilmoitustaululla. Lisäksi ohjeet on jaettu seuroille ja muiden käyttäjien vastuuhenkilöille.


12. Hallissa mahdollisesti olevat muut henkilöt

Halli on tarkoitettu vain seurojen käyttöön. Harjoitusvuorolaiset ovat vastuussa myös hallissa mahdollisesti omatoimista treenausta tekevien toimista ja että myös he
noudattavat annettuja ohjeita.Mikäli annetuista ohjeista on tarve poiketa, tulee ottaa yhteyttä seuran halliyhdyshenkilöön, joiden nimet löytyvät hallin ilmoitustaululla olevasta vuorolistasta.Yhteistyöllä riippumatta verkkarin väristä saadaan vietyä Tamperelaista jalkapalloa eteenpäin. Jalkapallo on iloinen ja hauska asia!